Γίνε Μέλος!

Εγγραφή Μελών

Γίνε μέλος στο σωματείο μας

Το Σωματείο μας αποτελείται από Ενεργούς Πολίτες, ευαισθητοποιημένους και έτοιμους να συνεισφέρουν ώστε όλοι μαζί να κάνουμε την διαφορά σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κάνοντας την εγγραφή, και ως Ενεργό μέλος πλέον του Σωματείου μας, λαμβάνεται μέρος σε όλες τις Ημερίδες, Παρουσιάσεις, Εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο και συμμετέχετε σε όλες τις δράσεις του Σωματείου.

Η ετήσια συνδρομή προς το σωματείο είναι τριάντα (30)€, δυνάμενη ν' αναπροσαρμοσθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εντός 10 ημερών.

Τα τακτικά μέλη για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις - δράσεις του Σωματείου πρέπει να είναι ταμειακά ενημερωμένα. Η ταμειακή ενημέρωση των μελών θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου μήνα του τρέχων έτους.

Το σωματείο αποτελείται από μέλη τακτικά και επίτιμα. Ως Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην υλοποίηση τους.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις γιά κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά το σωματείο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα τακτικά μέλη ανατρέξτε στο άρθρο οκτώ(8) του καταστατικού του Σωματείου.

Σας ευχαριστούμε,
Ο Προεδρος του Δ.Σ.

Τρόποι Πληρωμής Συνδρομής

Πληρώστε την συνδρομή σας με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:


Τράπεζα Πειραιώς

Λογαριασμός: 5406-076166-662
IBAN: GR57 0172 4060 0054 0607 6166 662
Δικαιούχος: Σωματείο Ενεργοί Πολίτες Ελλάδος