Γίνε Μέλος!

Σωματείο

Γνωρίστε το σωματείο μας

Το Σωματείο «HAC Ενεργοί Πολίτες Ελλάδος», το οποίο στην Αγγλική Γλώσσα αποδίδεται ως «HAC Active Citizens», αποτελείται από Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνοντας προγράμματα και δράσεις που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες σε θέματα όπως:

1Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των λοιπών συμπολιτών μας αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και των κρατικών Αρχών.

2Η διάσωση και ανάδειξη της ιστορίας μας.

3Η μελέτη, έρευνα προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Η διατήρηση και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας, των παραδοσιακών οικισμών.

4Η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η ανάπτυξη και η διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από συναισθήματα Ελληνικής φιλοξενίας.

5Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων όλων των Ελληνικών δήμων της χώρας για την αξιοποίηση αυτών και των ανηκόντων εις αυτούς τους δήμους ως και η λύση των προβλημάτων αυτών.


Iστορικό

Το Σωματείο «HAC Ενεργοί Πολίτες Ελλάδος» αναγνωρίστηκε το 2015 με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και με την αρχική επωνυμία «HAC Ενεργοί Πολίτες Ελλάδος».

Έδρα του Σωματείου ορίστηκαν τα Ιωάννινα, ο σκοπός του είναι η προάσπιση των συμφερόντων όλων των Ελλήνων πολιτών.

Οι δράσεις του σωματείου θα αποφασίζονται με συνέλευση των τακτικών μελών και θα λαμβάνονται υπόψιν προτάσεις όλων των Ελλήνων πολιτών.


Καταστατικό

Κατεβάστε το καταστατικό του Σωματείου σε αρχείο pdf, κάνοντας κλικ εδώ.


Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την συνέλευση των τακτικών μελών στις 5ης Φεβρουαρίου 2015 και τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου προέκυψε από αυτές, η σύσταση του Δ.Σ. του είναι η εξής:

Πρόεδρος: Λώλας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Καφούρος Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας: Κακαριάρη Μαρία

Ταμίας: Ασπιώτης Παύλος

Μέλη: Μαυροζούμης Γεώργιος

  Μαυροζούμης Παναγιώτης

  Μπουλής Νικόλαος

Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας: Ασπιώτης Παύλος