Γίνε Μέλος!

Ανακοινώσεις

Εκλογές Σωματείου στις 22 Απριλίου 2015

30 April, 2015

Μετά από εκλογές του Σωματείου στις 22 Απριλίου 2015, τα πλειοψηφούντα  μέλη συνεδρίασαν σήμερα 23 Απριλίου  2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν.Ιωαννίνων, Αραβαντινού 5ε, για την ανάδειξη των αξιωμάτων των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ψηφοφορία, ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη εξέλεξαν τους εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ          :  ΛΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      :  ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        :  ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
  • ΤΑΜΙΑΣ            :  ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  • ΜΕΛΟΣ             :  ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΜΕΛΟΣ             :  ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΜΕΛΟΣ             :  ΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ